værker af CoBrA kunstnere

Udstilling fra 10. september til 30. oktober 2022

KOLOSSAL BETYDNING

I dag anses CoBrA for at være en af de mest betydningsfulde kunstbevægelser efter 2. Verdenskrig, og bevægelsens kunstnere er i rigt omfang repræsenteret på både nationale og internationale museer. 

Eksempler på værker på  udstillingen

Navnet CoBrA er en sammensætning af de første bogstaver i de tre landes største byer: Copenhagen, Bruxelles og Amsterdam. November 1948 i Paris dannedes sammenslutningen, som officielt eksisterede i tre år til 1951. I disse tre år udsendtes tidsskrifter, afholdtes udstillinger og en del af kunstnerne arbejdede kollektivt sammen. Men også i årene efter den officielle opløsning arbejdede de enkelte kunstnere ud fra bevægelsens grundtanker, og flere af dem fastholdt samarbejdet

CoBrA-kunstnerne havde et politisk mål med deres kunst. De ville skabe en ny kunst til en ny tid efter 2. Verdenskrig. De gik væk fra det naturalistiske og realistiske billedsprog og havde en drøm om at lave en folkelig kunst, som kunne forstås af alle slags mennesker, høj som lav. De ville vække de kreative og skabende kræfter i samfundet, hvor alle kunne lave kunst

 

URKRAFT

Kunstnersammenslutningen CoBrA definerede oprindelighed, spontanitet og ubevidsthed som udgangspunkter. Med stor kreativitet og fantasi søgte kunstnerne en bagvedliggende ”urkraft” – og søgte derfor tilbage til det allermest oprindelige, barnets kunst. Men også kunst fra etniske afsondrede folkeslag fascinerede. Det samme gjorde kunst fra sindslidende og kunst fra historiske perioder præget af primitivitet.

MASKER OG KALKMALERIER

Maskerne i Egill Jacobsens malerier, tager eksempelvis afsæt i masker fra oprindelige folkeslag, mens en kunstner som Carl-Henning Pedersen fandt inspiration i middelalderens kalkmalerier.

CoBrA-kunstnernes farverige, energiske og mangfoldige kunstneriske udtryk blev aldrig til en homogen CoBrA-stil. Dertil var individualismen for stor. Til gengæld kom deres mange kollektive aktiviteter til at forandre en betragtelig del af samtidens kunst – og hos efterfølgende og aktuelle kunstnere er inspirationen stadig til at få øje på.