DORIT KNUDSEN

DORIT KNUDSEN

Dorit Knudsen blev oprindeligt uddannet som pottemager hos den dygtige pottemager Leif Lillesøe i Odense. Dorit nyder at kombinere arbejdet ved drejebænken med modellering og derved skabe sine helt egne værker. I dag arbejder Dorit Knudsen udelukkende med den japanske raku-teknik.

Raku er en gammel japansk måde at brænde keramik på, hvor det meget varme emne tages ud af ovnen uden foregående nedkøling. Dette kræver et højt sandindhold i leret. I USA blev brændingsprocessen senere udvidet med at lægge de meget varme emner ned i en lukket beholder med brændbart materiale for at udvide farvespektret for glasurerne

Dorit Knudsen indleder arbejdet med at dreje og modellere kuglerne, hvorefter de forglødes i en keramikovn ved 950 grader. Herefter glaseres de med oxider (krom, tin og kobber) blandet med en glasur med lav smeltegrad. Efterfølgende rakubrændes kuglerne 

Efter anden brænding lægges de hurtigt i en beholder med savsmuld og dækkes med låg, så ilten brænder væk (reduktion). Denne proces medfører, at leret bliver sort, og at der fremkommer metalliske farver og spændende krakeleringer

Efter et stykke tid tages globerne op af savsmuldet og afkøles i vand, hvorefter de skures. Først nu kan resultatet beundres. En sælsom proces indeholdende de fire elementer, jord, ild, luft og vand