Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2. marts 2022

Torben Ellegaard
Formand

Herdis friis møller
kasserer

hanne eg
bestyrelsesmedlem

henning pedersen
bestyrelsesmedlem

lonni røjskjær
bestyrelsesmedlem

max hedegaard-elmsted
suppleant

Henriette risengaard
suppleant

Allan mads knægt
sekretær

40 24 33 43

Torben Ellegaard og Henning Pedersen er på valg i 2023

Hanne Eg, Lonni Røjskjær og Herdis Friis Møller er på valg i 2024

Suppleanterne er valgt for et år ad gangen

Sekretæren deltager i bestyrelsesarbejdet, men er uden stemmeret