Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 28. feb. 2024

Torben Ellegaard
Formand

Herdis friis møller
kasserer

hanne eg
bestyrelsesmedlem

lonni røjskjær
bestyrelsesmedlem

max hedegaard-elmsted
bestyrelsesmedlem

else kjøller
suppleant

Dorthe Faurbye Larsen
suppleant

Allan mads knægt
sekretær

40 24 33 43

Hanne Eg, Torben Ellegaard og Max Hedegaard-Elmsted er på valg i 2025

Lonni Røjskjær og Herdis Friis Møller er på valg i 2026

Suppleanterne er valgt for et år ad gangen

Sekretæren, Allan Mads Knægt, deltager i bestyrelsesarbejdet, men er uden stemmeret